ALTAMENT

en alt grau SP, molt / en l’expressió més alta (R-M, *)

Estaven preparats en alt grau en totes les disciplines de l’astronàutica / Un home eloqüent en alt grau / Van intervenir tots dos al debat, però ell va fer una explicació en més alt grau (També s’usa amb els quantificadors més, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M, EC, *)

al màxim, en grau superlatiu

a fons (p.ext.), per pitjor (p.ext.)

en grau superlatiu SP, en l’expressió més alta (R-M)

Era orgullós en grau superlatiu; no n’he conegut d’altre que ho fos més que ell (R-M)

al màxim, en alt grau

un món SQ, moltíssim / en alt grau (A-M, *)

Aquesta casa m’agrada un món (A-M)