ALT

alt com un campanar SA, alt / es diu d’una persona molt alta (R-M, *)

És alt com un campanar: treu un pam a tots els seus companys de classe / De petit, semblava que no creixeria, però va fer-se com un campanar; és el més alt dels germans (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

alt com un sant Pau, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol, alt com un pi, més alt que un pi

llarg i prim com un gànguil (p.ext.), haver-n’hi una penca (d’algú) (p.ext.)

alt com un castell SA, [ésser] molt alt (A-M)

El Borni era el seu matxo, alt com un castell (A-M)

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol

llarg i prim com un gànguil (p.ext.)

alt com un gànguil SA, comparança usada vulgarment per a designar una persona molt alta i prima (A-M)

Li treu un cap al seu pare, és alt com un gànguil

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un paller, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol, llarg i prim com un gànguil

alt com un paller SA, alt i gros (R-M)

Era fàcil trobar-lo entre la gent perquè era alt com un paller / L’haguessis vist quan era jove! Era com un paller; el més alt i fornit de tota la rodalia (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol

llarg i prim com un gànguil (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

alt com un pi SA, es diu d’una persona molt alta (A-M)

En Marc és alt com un pi, es nota que és jugador de bàsquet (També s’usa ometent l’adjectiu)

més alt que un pi, alt com un campanar, alt com un pinco

alt com un pinco SA, es diu d’una persona molt alta (A-M)

Aquest noi és alt com un pinco: serviria per a jugar a bàsquet

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un sant Gem, alt com una perxa, alt com una girafa, més alt que sant Cristòfol, més alt que un pi, alt com un pi

llarg i prim com un gànguil (p.ext.)

[Emp. (A-M), pinco: mot no registrat a l’IEC]

alt com un sant Gem SA, es diu d’una persona de gran estatura (A-M)

Ell no és baix, però el seu germà és alt com un sant Gem

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un pinco, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol

llarg i prim com un gànguil (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

alt com un sant Pau SA, es diu d’una persona molt alta (A-M)

No veieu que passa son pare! És alt com un sant Pau! / No sé per què sempre m’havia imaginat que era un home baixet i em va sorprendre veure que és com un sant Pau (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

alt com un paller, alt com una perxa, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una girafa, més alt que sant Cristòfol

llarg i prim com un gànguil (p.ext.), haver-n’hi una penca (d’algú) (p.ext.)

alt com una girafa SA, es diu d’una persona molt alta

Els companys de classe li diuen que és alt com una girafa / Aquest noi és com una girafa (També s’usa ometent l’adjectiu)

alt com un sant Pau, alt com una perxa, alt com un pinco, ésser una girafa

alt com una perxa SA, alt / es diu d’una persona molt alta (R-M, *)

És alt com una perxa: s’ha d’ajupir per passar per les portes / Aquest noi no para de créixer; és com una perxa; ja li passa dos dits, al seu pare (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com una girafa, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un pinco, alt com un sant Gem, més alt que sant Cristòfol, ésser una girafa

llarg i prim com un gànguil (p.ext.)

[Barc. (A-M)]

ésser una girafa SV, ésser una persona molt alta

El teu germà és una girafa, podria dedicar-se al bàsquet

alt com una girafa, alt com una perxa

haver-n’hi una penca (d’algú) SV, dit d’una persona alta i prima (IEC)

No me l’imaginava tan alt; n’hi ha una penca, d’aquest home! (R-M)

alt com un campanar (p.ext.), alt com un sant Pau (p.ext.)

més alt que sant Cristòfol SA, expressió que s’aplica a un home molt alt (A-M)

És més alt que sant Cristòfol; gairebé fa dos metres

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una perxa

llarg i prim com un gànguil (p.ext.)

[Vinaròs (A-M)]

més alt que un pi SA, es diu d’una persona molt alta (A-M)

Ha crescut molt i ara és més alt que un pi

alt com un pi, alt com un campanar, alt com un pinco