ALMENYS

ben bé SAdv, del tot, sense faltar-hi res, pel cap baix, sense por d’exagerar (EC)

N’ha caçat ben bé mitja dotzena / D’allò fa ben bé dos mesos (R-M, EC)

pel cap baix, tirant curt, com a mínim, de bon compte

a tot estirar (ant.), com a màxim (ant.), pel cap alt (ant.)

com a mínim SAdv, no menys de la quantitat indicada / almenys (R-M, IEC)

Cal plantar, com a mínim, un centenar de pins / Eren com a mínim quinze (R-M, *)

pel cap baix, si més no, tirant curt, ben bé, de bon compte, si res més no

com a màxim (ant.), en tot cas (p.ext.)

de bon compte SP, almenys / no menys de la quantitat indicada (EC, *)

Li han caigut les taronges que duia; de bon compte n’ha perdudes set o vuit, o més / A la conferència hi havia de bon compte cinc-centes persones (R-M, EC)

si més no, com a mínim, tirant curt, ben bé, pel cap baix

a tot estirar (ant.), com a màxim (ant.), pel cap alt (ant.)

en tot cas SP, per si no fos així

Ja ho deu saber, però, en tot cas, aviseu-lo

si més no, tota vegada, tot i així

com a mínim (p.ext.)

pel cap baix SP, no menys del nombre indicat (R-M)

Van entrar, pel cap baix, una vintena de barques curulles de pesca; jo mai no n’havia vistes tantes en un sol matí / Hi havia pel cap baix uns tres mil visitants. L’exposició fou un èxit (R-M)

de bon compte, com a mínim, tirant curt, ben bé

pel cap alt (ant.), a tot estirar (ant.), com a màxim (ant.), per compte (p.ext.)

quant menys SAdv, almenys / encara que no sigui més que (R-M, *)

Ja que no voleu que m’hi estigui tot el mes, deixeu-me quant menys que m’hi passi una setmana (R-M)

si altra cosa no, si més no

quant més (ant.)

si altra cosa no SConj, almenys / encara que no sigui més que (R-M, *)

Si altra cosa no, és un home molt conscient de la seva responsabilitat (R-M)

si més no, quant menys

si més no SConj, almenys / encara que no sigui més que (R-M, *)

És el seu sant; hauries d’escriure-li, o, si més no, telefonar-li / Digueu-me, si més no, qui us ho ha dit (R-M, EC)

si altra cosa no, quant menys, com a mínim, si res més no, en tot cas

si res més no SConj, almenys / encara que no sigui més que (R-M, *)

No l’acompanyis, si no pots, però si res més no, explica-li bé per on ha de passar (R-M)

si més no, com a mínim

tirant curt SAdv, pel cap baix / no menys del nombre indicat (EC, *)

Tirant curt, vindran dues-centes persones

pel cap baix, ben bé, com a mínim, de bon compte

tirant llarg (ant.), tirar curt (p.ext.)