ALLISTAR

cridar (algú) a les armes SV, cridar a prestar servei militar (IEC)

Han cridat en Pere a les armes tot i ser molt jove / A la seva mare, no li fa gaire gràcia que hagin cridat el seu fill sota les armes (També s’usa amb la forma cridar (algú) sota les armes)

cridar (algú) a files

entrar en caixa (inv.), fer el soldat (p.ext.), servei militar (p.ext.)