ALLIBERAT

respirar a plens pulmons SV, sentir-se alliberat / sentir-se lliure, jovial, esponjat (R-M, EC)

Un cop em va ser acceptada la dimissió, vaig respirar a plens pulmons; s’havia acabat la responsabilitat en un afer tan tèrbol (R-M)

respirar tranquil, eixamplar-se-li el pit (a algú)

respirar tranquil SV, sentir-se alliberat, lliure, jovial, esponjat

Quan m’ho van explicar detalladament vaig respirar tranquil; no era res greu (R-M)

respirar a plens pulmons

deixar respirar (algú) (inv.)