ALLIÇONAT

aprendre la lliçó SV, estar alliçonat per altri (R-M)

Ha après bé la lliçó i sap com reaccionar a cada nova situació / No en trauràs res en clar; té ben apresa la lliçó i no dirà res que son pare no vulgui (*, R-M)

tenir apresa la lliçó, treure lliçó de

tenir apresa la lliçó SV, estar alliçonat per altri (R-M)

Té apresa la lliçó i sap molt bé què ha de contestar / No en trauràs res en clar; té ben apresa la lliçó i no dirà res que son pare no vulgui (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (R-M)

saber la lliçó, aprendre la lliçó

saber més que l’oli ranci (p.ext.)