ALLEUJAR

deixar respirar (algú) SV, deixar de molestar algú

Necessita que estiguin per ell contínuament i no deixa respirar mai a ningú / Si deixéssiu respirar la secretària potser faria la feina ben feta / Deixa’l respirar, que no veus que el molestes? (S’usa generalment en contextos negatius i en oracions amb el verb en mode imperatiu)

deixar viure (algú), deixar (algú) en pau, deixar estar (algú)

respirar tranquil (inv.), treure un pes de sobre (a algú) (p.ext.)

deixar viure (algú) SV, deixar de molestar algú

Ara que el nen ha crescut ja deixa viure / Deixi’l viure, home, que sempre li mana coses! (S’usa generalment en contextos negatius i amb el verb en mode imperatiu)

deixar respirar (algú), deixar (algú) en pau, deixar estar (algú)

no viure ni deixar viure (ant.), treure un pes de sobre (a algú) (p.ext.)