ALLEUGERIR

treure un pes de sobre (a algú) SV, alleugerir / (fer) sentir-se alleujat (R-M, IEC)

Ha tret un pes de sobre als seus pares en explicar-los que no estava embarassada / En dir-me que demà no hi ha examen, m’has tret un pes de sobre perquè no estic prou preparat / Explicant els seus problemes s’han tret un pes de sobre (També s’usa amb la forma treure un pes del damunt (a algú)) (*, R-M, *)

buidar el pap (p.ext.), descarregar el cor (p.ext.), deixar respirar (algú), deixar viure (algú) (p.ext.)