ALLERAR-SE

permetre’s la llibertat (de fer alguna cosa) SV, [usat en sentit d’excusa, quan hom ho diu parlant d’ell mateix] actuar extralimitant-se en l’ús d’un dret; abusar (EC)

M’he permès la llibertat d’obrir-te la carta (EC)

prendre’s la llibertat (de fer alguna cosa), permetre’s el luxe (de fer alguna cosa)

donar la llibertat (de fer alguna cosa, a algú) (inv.), ésser lliure (de fer alguna cosa) (p.ext.)