ALGUN

uns quants SQ, un cert nombre (de) / alguns (IEC, EC)

En tinc uns quants de molt bons / De tovalloles, en té unes quantes de molt maques (IEC, *)