ALGORISME

regla de tres SN, algorisme utilitzat en la resolució de problemes de proporcionalitat (EC)

El resultat d’aquest problema l’aconsegueixo jo amb una regla de tres