ALEGREMENT

prendre’s (alguna cosa) amb rialles SV, prendre alguna cosa alegrement, sense enfadar-s’hi (A-M)

Es va prendre aquella mala notícia amb rialles

amb la rialla a la boca

prendre’s (alguna cosa) malament (ant.), donar-se bon temps (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) (p.ext.), estar de bona lluna (p.ext.)