ALEGRE

alegre com un gínjol SA, molt alegre o eixerit (A-M)

Sempre està de bon humor i cantant: és alegre com un gínjol / Estava com un gínjol després d’haver rebut aquella bona notícia (També s’usa ometent l’adjectiu)

alegre com un picarol, alegre com un pinsà, més content que un gínjol, trempat com un gínjol, alegre com unes castanyoles

alegre com un picarol SA, [ésser] molt alegre, garlaire / [ésser] de natural alegre (R-M, EC)

Sempre el sents parlar i riure; és alegre com un picarol. No està mai malhumorat / Estava com un picarol perquè havia aprovat les oposicions (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M, *)

alegre com un pinsà, més content que unes pasqües, alegre com un gínjol, boig de content, boig d’alegria, més content que un gos amb un os, més trempat que un gínjol, alegre com unes castanyoles

alegre com un pinsà SA, es diu d’una persona de caràcter molt alegre i rioler (A-M)

Des que ha entrat en aquesta nova feina, està alegre com un pinsà: se’l veu feliç / És com un pinsà, sempre està de bon humor (També s’usa ometent l’adjectiu)

alegre com un picarol, més content que unes pasqües, alegre com un gínjol, alegre com unes castanyoles

alegre com unes castanyoles SA, molt alegre (A-M)

Des que sap que serà pare, està alegre com unes castanyoles

alegre com un gínjol, alegre com un picarol, alegre com un pinsà

amb la rialla a la boca SP, amb expressió molt alegre, amb gran afabilitat (A-M)

Em va anunciar, amb la rialla a la boca, que es casava el mes següent

riure-li els ulls (a algú), prendre’s (alguna cosa) amb rialles

amb el cap cot (ant.), amb el cap baix (ant.), amb el cap jup (ant.), estar de bona lluna (p.ext.), estar d’humor (p.ext.), tenir el riure fàcil (p.ext.), de rialla fàcil (p.ext.)

boig d’alegria SA, alegre / molt content (Fr, *)

Li ha tocat la rifa i està boig d’alegria

més content que unes pasqües, trempat com un orgue, boig de content, alegre com un picarol

no tenir mala hora mai SV, estar sempre de bon humor (A-M)

Sempre explica acudits i anècdotes, no té mala hora mai

tenir un mal dia (ant.), tenir un bon dia (p.ext.), estar d’humor (p.ext.)

riure-li els ulls (a algú) O, estar alegre, content, de bon humor

Sempre estava de bon humor i li reien els ulls

riure-li les orelles (a algú), amb la rialla a la boca

riure-li les orelles (a algú) O, ésser molt alegre, de bon humor (Fr)

És molt divertit, sempre li riuen les orelles

riure-li els ulls (a algú)

estar de bona lluna (p.ext.), estar d’humor (p.ext.)

tenir els alegrois SV, estar molt alegre (IEC)

Avui té els alegrois perquè ha rebut bones notícies / Li han promès dur-lo a la festa i ara té els alegrois; és com un infant (R-M)

estar d’humor (p.ext.), no cabre a la seva pell (p.ext.)

trempat com un orgue SA, estar molt bé, de bon humor, xalest (A-M)

Prop d’ell tothom s’hi sent bé; és trempat com un orgue / Se’l veu trempat com un orgue: deu ser que li van bé les coses (R-M, *)

alegre com un picarol, trempat com un all, més trempat que un pèsol, trempat com un pèsol

temprat com uns orgues (v.f.)