ALEGRAR

dilatar el cor (d’algú) SV, alegrar / donar plena satisfacció als desigs o a les afeccions d’algú (Fr, *)

Amb el seu bon caràcter dilatava el cor de tots els presents

omplir-li el cor (a algú)

eixamplar-se-li el cor (a algú) (inv.), aixecar l’ànim (a algú) (p.ext.), eixamplar-li el cor (a algú) (p.ext.)