ALBA

a l’aurora SP, en veure’s la primera claror del dia (R-M)

És bonic de veure a l’aurora els prats coberts de rosada (R-M)

a punta d’alba, a punta de dia, a punta de sol, a trenc d’alba, a trenc de dia, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre, al rompent de l’alba

de matí (p.ext.)

a punta d’alba SP, a l’hora que comença a clarejar / quan comença a fer claror, però abans de sortir el sol (R-M, EC)

A punta d’alba canten les aloses (R-M)

a punta de dia, a punta de sol, a l’aurora, a trenc d’alba, a trenc de dia, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre, al rompent de l’alba

apuntar l’alba (p.ext.), de matí (p.ext.)

a punta de dia SP, a l’hora que comença a veure’s claror de dia / en iniciar-se el dia (R-M, IEC)

A punta de dia les fulles són totes humides de rosada de la nit (R-M)

a punta de sol, a punta d’alba, a trenc d’alba, al cant del gall, a l’aurora, a punta de dia, a trenc de dia, al gall cantant, al primer llustre, al rompent de l’alba

de matí (p.ext.)

a punta de sol SP, quan comença a fer claror del dia però encara no es veu el sol / a l’hora que surt el sol (A-M, R-M)

Amb la il·lusió del viatge, els menuts es varen despertar a punta de sol i van començar a revolucionar la casa (R-M)

a punta de dia, a punta d’alba, a l’aurora, a trenc d’alba, a trenc de dia, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre, al rompent de l’alba

a puntes de sol (v.f.), al sol eixit (p.ext.), de matí (p.ext.)

a trenc d’alba SP, a l’hora que es veu la primera llum del dia / en començar a clarejar el dia (R-M, IEC)

Tenien pressa i van voler marxar a trenc d’alba, sense desdejunar-se (R-M)

al rompent de l’alba, a punta de dia, a trenc de dia, a l’aurora, a punta d’alba, a punta de sol, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre

al trenc de l’alba (v.f.), al sol eixit (p.ext.), trencar l’alba (p.ext.)

a trenc de dia SP, quan comença a fer-se de dia (EC)

En Joan es lleva sempre a trenc de dia

a trenc d’alba, a l’aurora, a punta d’alba, a punta de dia, a punta de sol, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre, al rompent de l’alba

a trenc del dia (v.f.), al trenc de dia (v.f.), al trenc del dia (v.f.), de matí (p.ext.)

al cant del gall SP, a la primera claror del dia / de bon matí (R-M, A-M)

Els pagesos solen llevar-se al cant del gall, quan tot just llustreja el dia (R-M)

a trenc d’alba, al gall cantant, a punta de dia, a punta d’alba, a l’aurora, a punta de sol, a trenc de dia, al primer llustre, al rompent de l’alba

a cant de gall (v.f.), de matí (p.ext.)

al gall cantant SP, en cantar el gall, a la matinada / en començar a clarejar el dia (R-M, *)

És una dona molt activa; es lleva al gall cantant i tot el dia trafiqueja per casa (R-M)

al cant del gall, a punta de dia, a punta d’alba, a l’aurora, a punta de sol, a trenc d’alba, a trenc de dia, al primer llustre, al rompent de l’alba

al primer llustre SP, en veure’s la primera claror del dia (R-M)

La mar, al primer llustre, té un encant difícil de descriure (R-M)

a trenc d’alba, a l’aurora, a punta d’alba, a punta de dia, a punta de sol, a trenc de dia, al cant del gall, al gall cantant, al rompent de l’alba

de matí (p.ext.)

al rompent de l’alba SP, a les primeres clarors del dia / en començar a clarejar el dia (R-M, EC)

Els tres viatgers emprengueren la marxa al rompent de l’alba; encara lluïen les estrelles (R-M)

a trenc d’alba, a l’aurora, a punta d’alba, a punta de dia, a punta de sol, a trenc de dia, al cant del gall, al gall cantant, al primer llustre

de matí (p.ext.), trencar l’alba (p.ext.)

de matinada SP, a les primeres hores del dia (R-M)

Vam sortir de matinada cap a la muntanya; encara no s’hi veia ben clar (R-M)

a les petites, a hores petites, de jorn

de llevada (p.ext.), néixer el dia (p.ext.)