ALÇAR-SE

perdre terra SV, alçar-se sobre el paviment per efecte d’una força elevadora (EC)

Quan l’avió perdia terra es va adonar que havia oblidat una maleta al taxi

prendre terra (inv.)