ALÇAR

fer canca (a algú) SV, fer esglaó amb la cama flectada posant l’altre genoll a terra, o amb les mans, per ajudar algú a pujar a cavall, a enfilar-se en algun lloc, etc. (EC)

Un dels nois feia canca i els altres s’enfilaven per mirar per dalt de la paret (També s’usa amb les formes fer canqueta (a algú), fer cancaneta (a algú) i fer cascaneta (a algú)) (R-M)

fer esqueneta (a algú), fer escaleta (a algú), parar esqueneta (a algú)

fer upa (a algú) SV, alçar una criatura enlaire (EC)

Fes upa al teu fill, que vol arribar a encistellar la pilota

fer espatlleta (a algú)