ALÇADA

a nivell de SP, a igual altitud o pla que un punt determinat (R-M)

Fan una presa al riu a nivell del poble (R-M)

a l’alçada de, a l’altura de