ALÇÀRIA

a mig aire (d’alguna cosa) SP, a mitja alçària (IEC)

A mig aire de la casa hi havia una inscripció / És a dalt o a baix? A mig aire (El complement és opcional) (R-M, IEC)

a la meitat de (p.ext.)