AJUT

cop de mà SN, ajut, treball que hom fa circumstancialment per ajudar un altre (EC)

Si no pots acabar-ho, digues-ho a la Maria, que ara no té feina i li pots demanar un cop de mà

donar un cop de mà (en alguna cosa, a algú) (p.ext.), els bons oficis (p.ext.), cop de coll (p.ext.)