AJUSTAR

deixar empès SV, deixar tancat incompletament / deixar ajustat (A-M, *)

No tanquis, deixa empès / Pots entrar sense sa clau; està empès (També s’usa amb la forma estar empès) (*, A-M)

tancar (alguna cosa) de cop (p.ext.)

[Mall.]