AJUSTADAMENT

com l’anell al dit SAdv, d’una manera ajustada / ajustar-se bé, escaure-hi (*, R-M)

Aquestes faldilles li van com l’anell al dit (S’usa amb els verbs anar, caure, venir, etc.)

com un guant, anar que ni pintat, anar al pèl, anar al punt

com anell al dit (v.f.)