AJORNABLE

no caure de sa post SV, no ésser cosa urgent / significa no ésser de tanta urgència (A-M, R)

No cau de sa post, ja ho farem un altre dia

[Mall. (A-M)]

tenir espera (alguna cosa) SV, ésser ajornable (IEC)

Vine a veure l’espectacle de focs artificials, que el que fas té espera / Aquesta qüestió no té espera; cal resoldre-la tot seguit (*, R-M)

córrer pressa (ant.)