AJOCAR-SE

ajocar-se aviat com les gallines SV, anar a dormir molt d’hora, al vespre

Arriba molt cansat i s’ajoca aviat com les gallines

anar-se’n a dormir com les gallines

a jóc (p.ext.)

anar-se’n a dormir com les gallines SV, anar a dormir molt d’hora, al vespre

Se n’ha anat a dormir com les gallines, avui, després de sopar / Com que sempre es lleva molt d’hora, se’n va a dormir amb les gallines (També s’usa amb la forma anar-se’n a dormir amb les gallines)

anar-se’n al llit com les gallines, ajocar-se aviat com les gallines

a jóc (p.ext.)

anar-se’n al llit SV, anar a dormir / anar a jeure al llit, especialment per dormir (IEC, EC)

Me’n vaig al llit, que demà m’haig de llevar molt d’hora

donar part a la nit, posar els ossos de pla

saltar del llit (ant.), tirar-se al llit (p.ext.)

donar part a la nit SV, anar-se’n a dormir (A-M)

Mira; no allarguem més la conversa i anem a donar part a la nit, demà ens hem de llevar d’hora (R-M)

anar-se’n al llit, anar a donar menjar a les puces

aclucar els ulls (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

posar els ossos de pla SV, anar-se’n al llit / anar a jeure al llit, especialment per dormir (A-M, *)

Ja és hora de posar els ossos de pla

anar-se’n al llit

[Mall. (A-M)]