AIXAFAT

1. deformat, aplanat

fet una truita SA, aixafat / romput o aplanat per efecte d’una pressió violenta o d’un cop (R-M, *)

Ha deixat el vestit de qualsevol manera i ha quedat fet una truita, tot ben arrugat / T’has assegut damunt del barret; el deus haver deixat fet una truita (*, R-M)

fet una merda, fet una coca, aixafat com una coca

fer-se una truita (p.ext.)

2. (fig.) que ha perdut la força física o moral

aixafat com una coca SA, mancat de la força física o moral, el vigor, el delit, etc.

Com que ha estat tot el dia caminant i no hi està avesat, ha quedat aixafat com una coca / A causa de la febre està com una coca (També s’usa ometent l’adjectiu)

fet una coca

fet una coca SA, [algú, estar] aixafat, desfet, per una causa física o moral (malaltia, cansament, etc.) (IEC)

Està fet una coca després de l’esforç que ha fet / Estic fet una coca de tant anar amunt i avall / Té el fill fet una coca / El recorregut, com que era molt llarg, ha deixat l’excursionista fet una coca

fet un flam, fet una merda, aixafat com una coca

fer-se una coca (p.ext.)

fet una merda SA, dit per a referir-se a algú que està aixafat, desfet, moralment

Està fet una merda des que la seva dona va morir / El primer dia de la feina va arribar fet una merda, completament desmoralitzat / La malaltia i els nervis m’han deixat fet una merda (*, *, EC)

fet una coca, fet un flam, fet un cromo