AIXAFAR-SE

fer-se una coca SV, esclafar-se / esclafar-se, deformar-se per efecte d’un cop violent (R-M, A-M)

S’ha assegut damunt del barret, que s’ha fet una coca (R-M)

fer-se una truita

fet una coca (p.ext.)

fer-se una truita SV, una cosa, aixafar-se completament (IEC)

Amb l’accident el cotxe s’ha fet una truita / Vigileu a no fer cap truita amb els tomàquets i les peres!

fer-se una coca

fet una truita (p.ext.)