AIRE

fer un aire que talla SV, l’aire, fer com si tallés de tan penetrant, de tan subtil (IEC)

Fa un aire que talla i porta poca roba, agafarà un refredat

massa d’aire SN, gran extensió d’aire en la qual les propietats físiques de l’aire, la temperatura i la humitat varien poc en sentit horitzontal / volum molt gran d’aire les propietats físiques del qual són relativament uniformes (EC)

L’home del temps diu que s’apropa una intensa massa d’aire