AIGUALIR

amarar el vi SV, aigualir el vi (EC)

Té per costum amarar el vi perquè no li pugi al cap (També s’usa amb altres noms que denoten líquids cervesa, xampany, etc.)