AGUT

(fig.)

tenir-ne de bones SV, tenir bons acudits (EC)

Aquell professor és molt ocurrent, en té de bones

tenir-ne una per dir

ésser un bon peix (p.ext.), dir-ne de totes (p.ext.)