AGRAIR

fer festa (d’alguna cosa) SV, estar satisfet d’una cosa, esp. que potser un altre menysprea (IEC)

Són molt pobres i faran festa de tot allò que els donaràs (R-M)

fer honor (a alguna cosa) (p.ext.)

haver grat (a algú) SV, estar agraït a algú, demostrar-li gratitud (EC)

Cal haver grat a tothom per la seva presència a la reunió a la qual han estat convocats

sentir grat (a algú) (p.ext.), saber grat (a algú) (p.ext.)

tenir coneguda (a algú) SV, agrair a algú un servei o un benefici, remunerar-l’hi (A-M)

Tinc coneguda a en Joan, per allò que va fer per mi

[Manacor (A-M)]