AGRADAR

agafar-se amb un ham (en alguna cosa) SV, es diu referint-se a una cosa que agrada molt, que atreu extraordinàriament (A-M)

S’ha agafat amb un ham en els compliments i va més estufat que un indiot / Si posessin una botiga de dolços al costat de casa, m’hi agafaria amb un ham, perquè m’encanten

ésser pecat mortal (p.ext.)

assentar-se-li bé (a algú) SV, agradar / rebre bé (Fr, *)

Que li diguin coses boniques sempre se li assenta bé / Aquell arrambatge no se li havia assentat gens bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (*, Fr)

posar-se-li bé (a algú)

assentar-se-li malament (a algú) (ant.)

caure en gràcia (a algú) SV, ésser persona del grat d’algú, ésser-li simpàtic (EC)

Va caure en gràcia a un promotor i el va contractar / És ben cert que més val caure en gràcia que ser graciós (*, R-M)

caure en grat (a algú), caure-li a l’ull (a algú), fer-li peça (a algú), entrar-li per l’ull dret (a algú), caure bé (a algú), fer el pes (a algú)

caure en desgràcia (p.ext.)

caure en grat (a algú) SV, ésser agradable a algú (EC)

El gosset va caure en grat a una noia que mirava l’aparador i va a entrar a comprar-lo / Li ha caigut tan en grat, que no li negarà res / A la festa, va caure en grat (*, EC, *)

caure en gràcia (a algú), caure-li a l’ull (a algú), fer-li peça (a algú), entrar-li per l’ull dret (a algú), caure bé (a algú)

caure-li a l’ull (a algú) SV, agradar molt des del primer moment, resultar agradable, simpàtic / agradar molt, una persona o una cosa, des del primer moment de veure-la (A-M, EC)

És molt capriciosa, si un vestit li cau a l’ull se l’ha de comprar sense remei / Si algú li cau a l’ull, l’ha de conèixer (R-M, *)

caure en grat (a algú), caure en gràcia (a algú), entrar-li per l’ull dret (a algú), plaure a l’ull (a algú), pegar en l’ull (a algú), fer el pes (a algú), fer-li peça (a algú), ballar-li l’aigua als ulls (a algú), ballar-li en l’ull (a algú)

robar-li el cor (a algú) (inv.)

donar bo de SV, causar satisfacció, ésser plaent (IEC)

A l’estiu dóna bo de seure a l’ombra d’aquests plàtans / A aquestes hores de la nit dóna bo de passejar pels carrers solitaris (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival. El complement és opcional) (R-M)

ésser una benedicció

saber bo (a algú) (p.ext.), ésser mitja vida (p.ext.)

entrar-li per l’ull dret (a algú) SV, agradar molt (algú) des del primer moment de veure’l / agradar molt des del primer moment, resultar agradable, simpàtic (IEC, A-M)

No t’esforcis, si la casa no li entra per l’ull dret, no la comprarà (R-M)

fer-li peça (a algú), caure en grat (a algú), caure en gràcia (a algú), caure-li a l’ull (a algú), fer el pes (a algú), ballar-li l’aigua als ulls (a algú), ballar-li en l’ull (a algú)

entrar pels ulls SV, captar l’atenció per mitjans visuals (R-M)

Els textos escolars, ara, són molt il·lustrats; entren pels ulls / Aquells plats tan ben preparats entren pels ulls (R-M)

menjar pels ulls (p.ext.), menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls (p.ext.)

fer bon ventrell (a algú) SV, agradar, donar gust, ésser plaent (A-M)

Tot això que ell està fent em fa bon ventrell; es comporta amb molta consideració (També s’usa amb el nom ventre) (R-M)

fer-li mal ventrell (a algú) (ant.)

fer el pes (a algú) SV, satisfer / ésser complet, satisfactori, tenir totes les qualitats convenients (R-M, A-M)

Aquest tipus de faldilla fa el pes a totes les noies joves / Si aquest autor no t’agrada prou, tria’n un altre que et faci el pes / Aquesta gent no m’acaba de fer el pes (Sovint s’usa com a complement del verb aspectual acabar de) (*, R-M, *)

fer-li peça (a algú), entrar-li per l’ull dret (a algú), caure-li a l’ull (a algú), caure en gràcia (a algú)

no ésser sant de la seva devoció (ant.), fer caure la balança (p.ext.), tenir prou (p.ext.), fer prou (p.ext.)

fer festa (d’alguna cosa) SV, estar satisfet d’una cosa, esp. que potser un altre menysprea (IEC)

Fan festa de qualsevol joguina / Doneu el pastís a la quitxalla, que en faran festa (*, EC)

fer festa major, fer festa grossa

fer goig (a algú) SV, abellir a algú la seva adquisició o obtenció / abellir-li, desitjar, algú o alguna cosa (IEC)

Si aquest vestit no et fa goig, queda-te’n un altre / Si et fa goig en Joan, per què no li ho dius? / No em fa goig que surtin fins tan tard: un dia tindran un disgust / Són un tipus de sabates que no fan goig a ningú (IEC, EC, *, *)

fer-li peça (a algú), fer gràcia (a algú), fer patxoca (a algú)

estar mort per (inv.)

fer gràcia (a algú) SV, algú o alguna cosa, plaure, esp. per la seva gràcia o gràcies / atreure algú, abellir-li, algú o alguna cosa (IEC, EC)

Sobretot em va fer gràcia l’agilitat amb què es movia / Aquest home em fa molt poca gràcia / Això que ha insinuat no em fa gens de gràcia (També s’usa amb els quantificadors molt, poc, etc. en posició prenominal) (EC)

fer goig (a algú)

caure en gràcia (a algú) (p.ext.)

fer-li peça (a algú) SV, agradar / satisfer (IEC, R-M)

Si això et fa peça, queda-t’ho! / Ella volia aquella catifa, però al seu marit no li feia peça perquè la trobava massa fosca (EC, R-M)

entrar-li per l’ull dret (a algú), caure-li a l’ull (a algú), fer el pes (a algú), caure en gràcia (a algú)

fer patxoca (a algú) SV, abellir a algú l’obtenció o adquisició d’alguna cosa

El que ven fa patxoca als més joves, sobretot / És una mena de roba que no fa patxoca a ningú / De les camises que s’ha emprovat, la que li fa més patxoca és la blanca / No m’acaba de fer patxoca aquest abric, no me’l compro (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, més, molt, etc. en posició prenominal)

fer goig (a algú)

fer-se llepadís (d’alguna cosa) SV, trobar molt gust en alguna cosa (Fr)

L’estofat era molt bo; ell se’n va fer llepadís

llepar-se’n els dits, llepar-se’n els bigotis, fer bon ventrell (a algú)

fer tropa SV, tenir algú presència agradable / fer-se admirar pel seu aspecte o tarannà ufanós, exuberant, reeixit (R-M, IEC)

Ja us vaig veure al teatre; tan mudats, fèieu tropa / El seu oncle és molt elegant; fa tropa (R-M)

fer patxoca, fer goig

alegrar la vista (a algú) (p.ext.)

llepar-se’n els bigotis SV, trobar alguna cosa molt gustosa, molt bona (EC)

És una sopa per llepar-se’n els bigotis; no n’he menjada mai de tan bona / Quina xocolatada més bona! N’hi havia per llepar-se’n els bigotis / Ha cuinat un peix exquisit, te’n lleparàs els llavis! (També s’usa amb el nom llavi) (R-M, R-M, *)

llepar-se’n els dits, fer-se llepadís (d’alguna cosa), llepar-se’n els llambrots, fer bon ventrell (a algú)

fer llepadits (d’alguna cosa) (p.ext.), fer bresques (d’alguna cosa) (p.ext.)

llepar-se’n els dits SV, trobar molt gustosa, molt bona, una cosa (IEC)

Era una menja desconeguda per nosaltres, però ens en llepàvem els dits / He fet una confitura! Us en llepareu els dits / He fet un negoci que te’n lleparàs els dits (R-M, EC, A-M)

llepar-se’n els bigotis, fer bon ventrell (a algú), fer-se llepadís (d’alguna cosa), llepar-se’n els llambrots

fer llepadits (d’alguna cosa) (p.ext.), fer bresques (d’alguna cosa) (p.ext.)

llepar-se’n els llambrots SV, trobar quelcom bo (SP)

Tasteu això i us en llepareu els llambrots (EC)

llepar-se’n els dits, llepar-se’n els bigotis

mirar (algú o alguna cosa) de bon ull SV, mirar algú o alguna cosa amb complaença, amb simpatia / estar ben predisposat envers ell, estar-hi a favor / causar-nos bona impressió, disposar-nos el seu aspecte, el que en sabem, etc., a favor seu (A-M, EC, IEC)

Aquest noi sempre mira el meu xicot de mal ull / Han presentat la sol·licitud i els han mirat de bon ull

veure (algú o alguna cosa) amb bons ulls

mirar (algú o alguna cosa) de mal ull (ant.), veure (alguna cosa) de bon ull (p.ext.), tenir (algú) en bon concepte (p.ext.)

pegar en l’ull (a algú) SV, agradar molt a algú, fer-li goig, ésser-li grat (A-M)

Aquell noi ens va pegar en l’ull: ens va agradar des del primer moment

caure-li a l’ull (a algú), plaure a l’ull (a algú)

plaure a l’ull (a algú) SV, agradar molt a algú, fer-li goig, ésser-li grat (A-M)

Aquell infant plagué a l’ull a tota la família

caure-li a l’ull (a algú), pegar en l’ull (a algú)

prendre gust (a fer alguna cosa) SV, recrear-se / distreure’s, fruir, fent alguna cosa (R-M, *)

Sembla que prengui gust a fer enfadar el seu company / Està convençuda que el seu veí pren gust a fer soroll a la nit perquè ella no pugui dormir

trobar gust (a fer alguna cosa)

saber bé (a algú) SV, ésser agradable / alguna cosa, agradar a algú (IEC, *)

Li sap bé que parlis amb ella, es nota amb la cara que fa

saber bo (a algú)

tenir-li el cor robat (a algú) SV, estar enamorat, estimar / algú o alguna cosa, agradar-li molt a algú (R-M, *)

No ho pots negar, aquesta noia et té el cor robat; no en mires d’altra / Aquella dona em té el cor robat / Aquesta joguina és preciosa, em té el cor robat (R-M, EC, *)

robar-li el cor (a algú) (inv.), estar mort per (inv.)

tenir un deliri (per alguna cosa) SV, estimar alguna cosa amb passió ardent, estar-hi obsessionat / tenir una fal·lera per alguna cosa (A-M, EC)

Des que està embarassada té un deliri per la xocolata / Sempre ha tingut un gran deliri per la literatura medieval (També s’usa amb el modificador gran en posició prenominal i ometent el quantificador un)

estar boig (per alguna cosa), tenir un feble (per alguna cosa)

venir-li de gust (a algú) SV, tenir ganes de (R-M)

Després de menjar, sempre em ve de gust trencar el son (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal)

venir-li en grat (a algú)

a repèl (ant.), fer puput (a algú) (ant.), ésser repelós (a fer alguna cosa) (ant.), prendre (algú o alguna cosa) en grat (p.ext.)

veure (algú o alguna cosa) amb bons ulls SV, mirar algú o alguna amb complaença, amb simpatia / veure-ho amb aprovació (A-M, IEC)

Veig la teva proposta amb bons ulls / No veuen els seus amics amb bons ulls / Veu amb bons ulls que estalviï per a comprar-se un cotxe (També s’usa amb el verb mirar)

mirar (algú o alguna cosa) de bon ull

mirar (algú o alguna cosa) amb mals ulls (ant.), veure (alguna cosa) de bon ull (p.ext.)