AGRADABLE

de bon pair SP, locució per a indicar que alguna cosa és o resulta agradable

Les classes d’aquest professor fan de bon pair / Les bones notícies sempre són de bon pair (S’usa com a complement dels verbs ésser i fer)

de mal pair (ant.), tenir un bon païdor (p.ext.)

ésser el cel (per algú) SV, agradable / alguna cosa, ésser molt agradable per algú (Fr, *)

Aquest indret és el cel per mi, hi estic molt a gust

ésser un cel (algú) (p.ext.), estar com qui està en el cel (p.ext.)

ésser mitja vida SV, plaure, satisfer (R-M)

Aquest airet tan fresc és mitja vida; aquí es respira més bé que a ciutat / L’anada a muntanya és mitja vida; hom hi fa salut (R-M)

ésser una benedicció

donar bo de (p.ext.)

ésser un cel (algú) SV, agradable / apel·latiu afectuós aplicat a persones agradables, encantadores, etc. (Fr, *)

Ets un cel, sempre em tractes tan bé!

ésser un sol (algú), fer enamorar pedres, ésser un tresor (algú), ésser un bé de Déu, ben parit

ésser una arracada (algú) (ant.), ésser el cel (per algú) (p.ext.), ésser el cel (d’algú) (p.ext.)

fer bo de SV, ésser molt agradable als sentits (A-M)

Fa bo de mirar la florida dels ametllers / Ja us vaig veure ahir a l’ofici, a tu i a la teva dona; fèieu molt bo (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival. El complement és opcional) (R-M, A-M)

fer goig

llit de roses SN, circumstàncies favorables / situació molt plaent en què algú es troba (R-M, EC)

Fins ara ha estat per a ell llit de roses; ja veurà, més endavant les dificultats que trobarà / No us penséssiu que a la vida tot és llit de roses (R-M)

camí de roses

llit d’espines (ant.), pinyons pelats (p.ext.)

més dolç que la mel SA, de caràcter amable, dòcil i pacífic

És molt amable, és més dolç que la mel

més dolç que l’arrop, dolç com la mel, dolç com un arrop, dolç com un sucre

saber bo (a algú) SV, ésser agradable / alguna cosa, agradar a algú (IEC, *)

Què li darem que li sàpiga bo? (IEC)

saber bé (a algú)

donar bo de (p.ext.)