AGRAÏMENT

a Déu sien dades O, frase de cortesia que hom contesta quan algú li dóna les gràcies (EC)

—Gràcies per tot el que has fet per la meva filla. —A Déu sien dades

de res, no es mereixen

Déu t’ho pagui (p.ext.)

acció de gràcies SN, expressió, manifestació d’agraïment, especialment a la divinitat o a un intercessor davant aquesta (EC)

Després de l’acció de gràcies ja vam poder marxar

beneït sia Déu O, dit per a expressar agraïment

Per fi plou, beneït sia Déu!

lloat sia Déu

gràcies a Déu (p.ext.)

Déu t’ho pagui O, expressió de regraciament per una almoina o acte de caritat de què s’és objecte / expressió emprada per a regraciar una almoina, un favor (R-M, IEC)

Moltes gràcies per portar-me a casa amb cotxe, Déu t’ho pagui / Déu li ho pagui, li estic molt agraïda per haver-me ajudat / Estic molt satisfet de la vostra col·laboració; Déu us ho pagui (S’usa normalment amb els pronoms de segona i de tercera persones) (*, *, R-M)

a Déu sien dades (p.ext.)

en agraïment (d’alguna cosa) SP, per agrair alguna cosa

Li van retre un homenatge en agraïment de la seva tasca

en reconeixença (d’alguna cosa) (p.ext.)

en vida de tots SP, dit com a continuació de la locució «en vida teva» per tancar una fórmula d’agraïment

—Per molts anys, Mercè! —Gràcies, en vida teva. —En vida de tots

per molts anys (p.ext.), en vida teva (p.ext.)

en vida teva SP, dit com a resposta a una felicitació d’aniversari per a expressar el desig de poder continuar celebrant plegats els futurs natalicis

—Per molts anys! —Gràcies. En vida teva

per molts anys (p.ext.), en vida de tots (p.ext.)

gràcies a Déu SN, expressió emprada per a manifestar que ens felicitem d’alguna cosa / expressió pietosa amb què hom atribueix a Déu alguna cosa que considera com un bé (IEC, EC)

Gràcies a Déu, ja no corre perill (EC)

mercè a Déu

beneït sia Déu (p.ext.), a la fi (p.ext.)

lloat sia Déu O, exclamació d’agraïment, de satisfacció / expressió de regraciament per un esdeveniment favorable (R-M, IEC)

A la fi han arribat al cim sense cap contratemps; lloat sia Déu!, tant que ens han fet patir! (També s’usa amb el participi alabat) (R-M)

beneït sia Déu

mercè a Déu SN, gràcies a Déu / expressió emprada per a manifestar que ens felicitem d’alguna cosa (IEC, *)

Mercè a Déu pels seus dons / Mercè a Déu estic treballant (EC, *)

gràcies a Déu

no es mereixen O, expressió usada per a indicar que no és necessari l’agraïment

—Moltíssimes gràcies! —No es mereixen

no s’ho val, vostè les té totes, de res, a Déu sien dades

moltes gràcies (p.ext.)

no s’ho val O, expressió amb la qual hom respon a qui li dóna les gràcies per un favor que li han fet (EC)

—Gràcies per deixar-me la bicicleta. —No s’ho val, de vegades també em deixes la teva, oi?

no es mereixen, de res

quan seré frare et daré un sant O, es diu per a expressar humorísticament la intenció de correspondre amb algun obsequi a un favor que s’acaba de rebre (A-M)

I tant que estic content pel favor que m’has fet! Quan seré frare et daré un sant!

vostè les té totes O, expressió usada per a indicar que no és necessari l’agraïment

—M’ha fet un gran favor, moltes gràcies. —Vostè les té totes (També s’usa amb la forma tu les tens totes)

no es mereixen