AGENT

actor social SN, individu, grup o institució que es troba a l’origen d’una acció (IEC)

La comissió de festes ha estat l’actor social de la trobada de sardanistes