AFUSELLAR

passar-ne els taps SV, matar (algú), sobretot afusellant-lo (A-M)

On són les víctimes? Porteu-me-les, que les vull conèixer abans de passar-ne els taps (A-M)

passar (algú) per les armes

passar-se’n els taps (v.f.)

passar (algú) per les armes SV, afusellar / executar una sentència de mort segons la llei militar (IEC, R-M)

Van passar el condemnat per les armes / Demà passaran per les armes tots els presoners / Els dos militars acusats de deserció foren passats per les armes al mateix campament (*, *, R-M)

passar-ne els taps

cosir (algú) a bales (p.ext.), fer foc (p.ext.), passar (algú) a tall d’espasa (p.ext.), passar (algú) a fil d’espasa (p.ext.), portar (algú) al pal (p.ext.)