AFRONTAR

agafar el bou per les banyes SV, acarar-se a una situació adversa / arriscar-se fins a l’extrem (*, R-M)

No sabia com sortir d’aquella situació i va agafar el bou per les banyes; va denunciar l’actuació del Consell, tot i que sabia que ell també en seria expulsat / Preferí agafar el bou per les banyes, que no pas haver de suportar la injustícia (R-M)

anar a l’orsa, plantar cara (a alguna cosa), fer cara a, fer front (a alguna cosa)

amagar el cap sota l’ala (ant.)

donar guerra SV, afrontar les adversitats, les contrarietats

S’estima la vida i pensa donar guerra durant molt de temps / La seva àvia sempre es queixa dels mals que té, però encara donarà molta guerra (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal)

estar a les dures i a les madures SV, estar dispost a afrontar totes les situacions, favorables o adverses (A-M)

És un bon amic, sempre està a les dures i a les madures / Em tindràs sempre al costat, a les dures i a les madures

estar a les bones i a les males, estar a les verdes i a les madures

fidel com un gos (p.ext.)

fer cara a SV, presentar la cara, resistir, oposar-se coratjosament o desvergonyidament a una persona o cosa (IEC)

Encara és capaç de fer cara a l’adversitat

plantar cara (a alguna cosa), agafar el bou per les banyes, fer front (a alguna cosa)

fer front (a alguna cosa) SV, afrontar, fer cara a (IEC)

Aquest hivern caldrà fer front a noves dificultats; a més a més del fred, l’encariment del combustible / Va fer front a la malaltia amb molta serenor (R-M, *)

plantar cara (a alguna cosa), agafar el bou per les banyes, fer cara a

fer-se fort (p.ext.)

plantar cara (a alguna cosa) SV, enfrontar-se, oposar resistència / presentar la cara, resistir, oposar-se coratjosament o desvergonyidament (a una cosa) (R-M, EC)

Sempre ha sabut plantar cara als problemes

fer cara a, anar a l’orsa, agafar el bou per les banyes, fer front (a alguna cosa)