AFRONTAMENT

a l’abordatge SP, expressió usada per a suggerir que alguna qüestió, situació o problema ha d’ésser abordat

Vinga! Va! A l’abordatge!