AFLIGIR

clavar un clau al cor (a algú) SV, causar a algú una gran aflicció (IEC)

La discussió amb el seu marit li va clavar un clau al cor / Amb aquella notícia en Joan va clavar un clau al cor dels seus pares; els va ben disgustar

tenir un clau al cor (inv.), clavar-se-li al cor (a algú) (p.ext.)

ésser un clau SV, ésser quelcom un motiu de gran aflicció, una pena forta (EC)

Per l’Imma és un clau haver-se quedat sense feina / Aquest reuma meu és un clau que no em deixa viure (*, R-M)

fer la garseta (a algú) (p.ext.), fer la guitza (a algú) (p.ext.), fer la punyeta (a algú) (p.ext.), ésser un pal (algú o alguna cosa) (p.ext.)

fer plorar les pedres SV, ésser molt llastimós (R-M)

Era una escena exageradament dramàtica que feia plorar les pedres (R-M)

trencar el cor (a algú)

fer plorar pedres (v.f.)

trencar el cor (a algú) SV, despertar un viu sentiment de compassió / commoure molt de pena o pietat / produir una gran pena, un dolor moral intens (IEC, A-M, EC)

Els gemecs del ferit trencaven el cor i tothom va córrer a ajudar-lo / Li ha trencat el cor que el nen plorés / Amb aquelles males notícies se li ha trencat el cor (També s’usa amb els verbs partir i rompre) (R-M, *, *)

arribar-li al cor (a algú), tocar el cor (a algú)

travessar-se-li el cor (a algú) (p.ext.), rosegar-li el cor (a algú) (p.ext.)