AFIBLALL

tancador de pressió SN, conjunt de dues petites peces metàl·liques circulars, l’una amb una espiga central i l’altra amb un encaix, les quals, cosides cadascuna en un dels costats d’una peça de vestir, hom fa encaixar a pressió per tal de cordar-la

Com que els pantalons li van amples de cintura, hi cosirem un tancador de pressió perquè li quedin més ajustats

botó de pressió