AFERRISSADAMENT

a estiracabells SP, expressió que denota la manera com diferents persones es disputen l’obtenció d’alguna cosa prenent-se-la de les mans els uns dels altres / disputar per obtenir una cosa (EC, R-M)

Hi havia rebaixa de roba i les dones anaven a estiracabells per comprar els millors trossos / Volia aconseguir aquell disc i el buscava a estiracabells (Sovint s’usa amb el verb anar) (R-M, *)

a rapis (p.ext.)

amb dents i ungles SP, valent-se de tots els mitjans (R-M)

Vol obtenir el càrrec per damunt de tot i s’hi dedicarà amb dents i ungles / Va treballar amb dents i ungles per tal d’obtenir el càrrec que ara ocupa / Tot i les crítiques, ell va defensar la seva proposta amb dents i ungles i se’n va sortir (R-M, R-M, *)

contra vent i marea (p.ext.), defensar (algú o alguna cosa) a peu i a cavall (p.ext.), estar a tot i a totes (p.ext.)

amb totes les armes SP, amb aferrissament

Havia defensat amb totes les armes el dret a la democràcia