AFAVORIR

deixar (algú) arreglat SV, deixar en herència molts diners o propietats

L’han deixat arreglat amb aquella herència. Si ingressa els diners al banc, pot passar-se tota la vida vivint dels interessos (Normalment s’usa amb el complement en forma pronominal)

estar arreglat (algú) (inv.)

donar punts (a algú) SV, atorgar mèrits (R-M)

Fer les coses d’aquesta manera sempre dóna punts / És molt puntual a la seva feina i això li dóna punts als ulls de l’empresa (*, R-M)

fer mèrits (inv.), fer punts (inv.)

fer el joc (a algú) SV, afavorir l’acció del membre del propi equip que està en millor posició (EC)

El davanter va fer el joc al seu company d’equip i aquest va marcar gol

tenir el melic grillat (en algú) SV, expressió usada per a fer referència al fet que algú mostra un favoritisme especial per una altra persona

Com que té el melic grillat en aquells nebots, tot el que fan li pareix bé

ésser l’aleta del cor (d’algú) (inv.), ballar-li en l’ull (a algú) (p.ext.)

[Val.]