AFABLEMENT

amb bona cara SP, afablement / amb ànim acollidor, complagut (R-M, *)

Ens han rebut amb bona cara; no han fet esment de les desavinences passades / Vés-hi amb bona cara, encara que no et faci cap gràcia (R-M)

amb els braços oberts

amb els braços oberts SP, amb ànim acollidor, complagut / [acollir algú o alguna cosa] amb gran complaença (EC, IEC)

Aquell acord fou rebut amb els braços oberts per tothom / Sempre que vaig a casa seva m’acullen amb els braços oberts: són la gent més amable que he conegut mai (S’usa normalment amb els verbs acceptar, acollir, rebre, etc.) (R-M, *)

amb bona cara, amb molt de gust, de bona gana

plegar-se de braços (p.ext.), fer una bona arribada (a algú) (p.ext.)