AFÒNIC

haver vist el llop SV, quedar sense veu / es diu d’un que està enrogallat (R-M, A-M)

No puc telefonar; fa dos dies que he vist el llop; no se’m sent gens quan parlo (R-M)

no tenir veu

no tenir veu SV, tenir la veu molt dèbil o desafinada, que no permet cantar (A-M)

Aquest matí han estat parlant i han decidit ajornar el concert perquè no tenen veu / Estava sense veu a causa del refredat (També s’usa amb la forma sense veu)

haver vist el llop

veu de tro (ant.), estar en veu (ant.), enfosquir-se-li la veu (a algú) (p.ext.), trencar-se-li la veu (a algú) (p.ext.)