AEROPORT

torre de control SN, construcció en un aeroport en la qual són reunits tots els serveis de radionavegació i de telecomunicacions que permeten de regular el trànsit dels avions que entren i surten (EC)

Haurem de posar-nos en contacte amb la torre de control de París, perquè haurem de fer un aterratge forçós