ADVERTIR

aixecar la llebre SV, despertar l’atenció sobre un afer fent així que altres puguin aprofitar-se’n (IEC)

No diguis on hem amagat el botí. Si aixeques la llebre, anirem tots a la presó (També s’usa amb el verb alçar)

alçar la caça

bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) SV, advertir, recordar, suggerir, a algú alguna cosa (IEC)

Sort que em va bufar aquell canvi a l’orella; perquè, si no, mai no ho hauria esbrinat / Ho ha sabut perquè algú li va bufar a l’orella i el va alertar (*, R-M)

passar (alguna cosa) per alt (ant.)

cridar (algú) a l’ordre SV, fer senyals per tal que la gent mantingui l’ordre

El delegat sindical cridà a l’ordre els assembleistes / Hi havia tant d’enrenou que el president es va veure obligat a cridar els assistents a l’ordre (*, EC)

cridar l’atenció (d’algú)

cridar l’alto (a algú) SV, avisar, advertir, fer notar, etc., alguna cosa a algú / oposar-se a l’acció d’algú (*, R-M)

Hauràs de cridar l’alto a la teva filla

parar els peus (a algú), cridar l’atenció (d’algú)

cridar l’atenció (d’algú) SV, fer senyal a algú, fer remarcar (R-M)

Heu de cridar l’atenció dels traductors sobre la transcripció dels noms estrangers (R-M)

posar (algú) en guàrdia, alçar la caça, fer el reclam, cridar l’alto (a algú), cridar (algú) a l’ordre

posar (algú) en guàrdia SV, prevenir algú per tal que vigili (R-M)

Sort que un amic el va posar en guàrdia sobre les intencions d’aquell desconegut que pretenia estafar-lo / Es van posar en guàrdia davant el possible perill imminent (R-M, *)

posar (algú) en remull, cridar l’atenció (d’algú)

estar en guàrdia (inv.), anar amb el roc a la faixa (inv.)