ADVERTIMENT

alerta mosques SN, exclamació d’amenaça i advertiment / interj. d’amenaça o reny / expressió que s’usa com a advertència i cop d’atenció (A-M, A-M, R)

Noltros som noltros, i alerta [a] mosques! (A-M)

[Mall., Men. (A-M)]

ja cal que es calci O, expressió amb què hom adverteix d’un perill, esp. amenaçant (IEC)

Només passa la prova un cinc per cent, ja cal que es calci / Li van dir que si es casava amb aquell home ja calia que es calcés

ja es pot arremangar, jugar-se-la, ja te n’aniràs a penedir a Roma

no anar-se’n a penedir a Roma (p.ext.)

ja es pot arremangar O, expressió amb què hom adverteix d’un perill, especialment amenaçant

N’ha fet cada una! Ja es pot arremangar

ja cal que es calci, ja te n’aniràs a penedir a Roma

ja s’ho trobarà O, expressió usada per a advertir que les accions que un hom emprèn poden tenir mal fi

Es pensa que m’ha enganyat, però ja s’ho trobarà, a la llarga tot se sap / Jo ja t’he avisat. Si continues així, ja t’ho trobaràs!

ja cal que es calci, jugar-se-la, ja te n’aniràs a penedir a Roma

ja te n’aniràs a penedir a Roma O, es diu en to d’avís o amenaça a algú que vol fer la seva voluntat sense escoltar consell ni mirar si el que vol fer és lícit o no (A-M)

Tu, ara vés fent, que ja te n’aniràs a penedir a Roma

ja cal que es calci, ja s’ho trobarà, ja es pot arremangar

no anar-se’n a penedir a Roma (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

jugar-se-la SV, expressió usada com a advertiment

Si no estudies, te la jugues, perquè no aprovaràs

ja cal que es calci, ja s’ho trobarà

no val a badar O, expressió per a advertir que cal obrar amb precaució, amb compte (EC)

Està ple de trampes, no val a badar

no s’hi val a badar (v.f.)

toc d’atenció SN, advertiment fet a algú per desviar-lo d’una conducta inconvenient (EC)

Fes-li un toc d’atenció (EC)

cridar l’atenció (a algú) (p.ext.)