ADVERSITAT

bufar vent contrari O, haver-hi circumstàncies adverses (R-M)

Per a aconseguir això que vols, hauràs d’esperar una miqueta perquè ara bufa vent contrari / Abans que no bufi vent contrari, ell s’aprofita de fer una fortuneta (*, R-M)

girar-se la truita (p.ext.)

ironia del destí SN, esdeveniment contrari al que era d’esperar (R-M)

Per ironia del destí, el qui m’havia d’informar era el meu mateix adversari; com hi podia confiar? (R-M)

ironia de la sort

la llei de Murphy SD, expressió que serveix per a indicar que han succeït una sèrie d’esdeveniments adversos

Vaig tenir pana amb el cotxe i vaig arribar tard a la feina. No falla: és la llei de Murphy

ploure sobre mullat (p.ext.)