ADUST

amorós com una romeguera SA, es diu d’una persona adusta, poc amable (A-M)

Mai no hi he tingut una conversa gaire llarga, és un home amorós com una romeguera

eixut com una esponja, ésser com una ortiga, dolç com una gatosa

cara de pocs amics SN, la (cara) d’aspecte antipàtic (R-M)

No m’atreveixo a preguntar l’adreça a aquest home; fa cara de pocs amics / Quina cara de pocs amics que fa!; deu estar enfadat per alguna cosa (R-M)

cara de jutge, cara de tres déus, cara de vinagre

home de pocs amics (p.ext.), cara de fàstics (p.ext.), fer mala cara (a algú) (p.ext.)

cara de tres déus SN, la cara que mostra severitat (R-M)

Era panxut i ferreny, amb cara de tres déus; no feia gens de goig haver de parlar-li (També s’usa amb el numeral set) (R-M)

cara de jutge, cara de pocs amics, semblar una paret sense arrebossar, cara de prunes agres, cara de vinagre, pagar amb la cara

eixut com una esponja SA, dit per a referir-se a algú de geni eixut, aspre

Vaig mirar de tenir-hi una conversa informal, però és eixut com una esponja

ésser com una ortiga, amorós com una romeguera

ésser com una ortiga SV, ésser aspre, poc tracta-ble (A-M)

El veí del primer pis és com una ortiga: mai no parla i ni tan sols saluda / Camina molt tibat: sembla una ortiga (També s’usa amb la forma semblar una ortiga)

tenir un geni com una ortiga, eixut com una esponja, dolç com una gatosa, amorós com una romeguera

tenir un geni com una ortiga SV, ésser aspre, poc tractable (A-M)

Aquest noi té un geni com una ortiga: hauria d’intentar tractar millor la gent

ésser com una ortiga