ADULTERAR

fer banyes (a algú) SV, enganyar la parella, mancant a la fidelitat conjugal

Des que va fer banyes al seu marit, ell ja no hi ha tornat a confiar mai més / Li fot banyes amb la veïna de dalt (També s’usa amb les formes fotre banyes (a algú) i fotre les banyes (a algú))

fer el salt (a algú)

portar banyes (inv.), anar carregat de front (inv.), tenir una relliscada (amb algú) (p.ext.)

fer el salt (a algú) SV, enganyar el marit o la muller / ésser infidel (al cònjuge) (R-M, EC)

Fa el salt a la seva dona des que es van casar / La seva dona li havia fet el salt amb un bordegàs del poble / Ell no ho sap, però la seva dona li fa el salt (*, Fr, EC)

posar banyes (a algú), fer banyes (a algú)

portar banyes (inv.), anar carregat de front (inv.), ficar-se al llit (amb algú) (p.ext.)

posar banyes (a algú) SV, enganyar el marit o la dona / la seva parella, enganyar-lo mancant a la fidelitat conjugal (R-M, IEC)

Diuen que posa banyes a la dona amb la secretària des de fa tres anys / Les males llengües diuen que posa banyes al marit, però ningú no ho pot confirmar (*, R-M)

fer el salt (a algú), fer banyes (a algú)

posar les banyes (a algú) (v.f.), portar banyes (inv.), anar carregat de front (inv.), tenir una relliscada (amb algú) (p.ext.)

tenir una relliscada (amb algú) SV, cometre adulteri / [acció de] caure en falta, en pecat (sobretot aplicat a dones moralment lleugeres) (*, A-M)

Va tenir una relliscada amb aquella noia i la seva dona mai no li ho perdonà / Aquesta noia va tenir una relliscada (També s’usa amb el nom patinada) (*, A-M)

posar banyes (a algú) (p.ext.), fer banyes (a algú) (p.ext.)