ADULT

de mig temps SP, de mitja edat, a mitjan punt de la durada normal (A-M)

Vaig conèixer gent de mig temps que era molt interessant

home de mitjana edat

home de temps (p.ext.)

haver passat les quatre creus SV, complir els quaranta anys (R-M)

No vol que sigui dit, però ja ha passat les quatre creus; li deu faltar poc per complir els quaranta-cinc anys (R-M)

tenir les quatre creus

passades les quatre creus (p.ext.)

haver tombat la cinquantena SV, tenir complerts cinquanta anys (EC)

En Joan ja deu haver tombat la cinquantena, per això ja li comencen a sortir cabells blancs (També s’usa amb el nom quarantena)

home de mitjana edat (p.ext.)

home de mitjana edat SN, (persona que viu en una) època de la vida intermèdia entre la joventut i la vellesa, sol ésser comptada entre els quaranta anys i els cinquanta-cinc (EC)

És un home de mitjana edat, deu tenir quaranta anys (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

de mig temps

haver tombat la cinquantena (p.ext.), home de bona edat (p.ext.), home d’edat avançada (p.ext.), home de temps (p.ext.)

major d’edat SA, d’edat legal d’emancipació de tota tutela / persona, que pel fet d’haver arribat a la majoritat, gaudeix de la plenitud de drets per a tots els actes de la vida civil i política (R-M, IEC)

Fins que no siguis major d’edat no podràs tenir cap negoci ni establiment al teu nom (R-M)

menor d’edat (ant.), majoria d’edat (p.ext.), donar la clau de la casa (a algú) (p.ext.), donar la clau i el duro (a algú) (p.ext.)

passades les quatre creus SA, passats els quaranta anys (IEC)

No vol que sigui dit, però, passades les quatre creus, l’activitat disminueix (R-M)

haver passat les quatre creus (p.ext.), tenir les quatre creus (p.ext.)

posar (algú) de llarg SV, dit de quan una noia és presentada en societat segons vell costum de les classes altes (R-M)

S’organitza un ball cada any quan es posen de llarg les filles del socis en complir divuit anys (R-M)

entrar en el món (p.ext.)

tenir les quatre creus SV, tenir quaranta anys (A-M)

Ja té les quatre creus i hauria de començar a replantejar-se què vol fer amb la seva vida, perquè a partir dels quaranta és molt més difícil trobar feina

haver passat les quatre creus

passades les quatre creus (p.ext.)